•  


   

   


   

   

 •  

 •  

 • demo slide4

Aktuelno

Pređeni period od 1961.-2001. godine, koji vezujemo za konstituisanje prve organizovane urbanisticke delatnosti posle II svetskog rata u našem gradu, kao i delatnosti uredenja i izgradnje grada, predstavlja jedan od najburnijih perioda rasta u demografskom i ekonomskom smislu. 1959.godine je uraden "Direktivni urbanisticki plan" grada Zrenjanina, koji je bio prvi dokument posle II svetskog rata, kojim su se regulisali odnosi u prostoru grada izmedu gradana i širih gradskih interesa.

23.06.1961.godine, doneta je Odluku o osnivanju Zavoda za urbanizam sa zadatkom obavljanja svih strucnih poslova iz oblasti urbanizma za grad Zrenjanin. Rastom broja zaposlenih širena je i delatnost Zavoda. U prvo vreme prošrenje poslova se odnosilo na izradu investiciono-tehnicke dokumentacije i strucnog nadzora nad izvodenjem, a kasnije na geodetske polove i poslove uredivanja gradevinskog zemljišta.

Konstituisanjem SIZ-a za stanovanje i uredivanje gradevinskog zemljišta u opštini Zrenjanin krajem 1974. godine Zavodu su povereni strucni poslovi prethodne pripreme i opremanja gradjevinskog zemljišta, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja komunalnih objekata, kao i svi poslovi planiranja, organizacije i strucnog nadzora u realizaciji programa stambeno komunalne izgradnje na podrucju opštine Zrenjanin. Period od narednih nekoliko godina, zahvaljujuci sistemu finansiranja i relativno visokom standardu stanovništva, kao i uspešnom poslovanju zrenjaninske privrede, karakteristican je po izrazito burnom periodu izgradnje svih segmenata gradskog prostora.

Krajem 1979.godine, formiran je SIZ komunalnih delatnosti gradevinskog zemljišta i SIZ za stanovanje. Strucne poslove za oba SIZ-a nastavio je i dalje Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju Zrenjanina.

1987. godine ponovo se spajaju SIZ komunalnih delatnosti i SIZ stanovanja u SIZ stambeno-komunalne oblasti gradevinskog zemljišta i lokalnih puteva opštine Zrenjanina, a u Zavodu ostaju samo strucni poslovi urbanistickog i prostornog planiranja i projektovanja investiciono-tehnicke dokumentacije. 1990. godine SIZ stambeno-komunalne oblasti i puteva opštine Zrenjanin se transformiše u dve institucije i to: SIZ u stambenoj oblasti i Fond komunalne delatnosti, gradevinskog zemljišta i puteva opštine Zrenjanin.

Odlukom Skupštine opštine donetom Juna 1991., godine osnovano je Javno preduzece "Direkcija za izgradnju i uredenje grada Zrenjanina" Zrenjanin, prestao je da postoji Fond gradevinskog zemljišta, komunalne delatnosti i puteva u opštini Zrenjanin i Društveno preduzece "Zavod za urbanizam". Osnovni razlog za osnivanje Direkcije je u tome što se smatralo da ce službe koje se bave planiranjem i uredenjem prostora postati efikasnije ako svoje poslove obavljaju u okviru jedne institucije.

Odlukom o osnivanju „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin ("Službeni list grada Zrenjanina"br.31/2016) Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i uređenja grada Zrenjanina" Zrenjanin upisano u registar Agencije za privredne registre pod matičnim br. 08314659, promenilo je naziv u "Javno preduzeće za urbanizam" Zrenjanin i nastavlja sa radom u skladu sa odredbama ove Odluke.