Elektroenergetski objekti - EEO

Realizacija izgradnje EEO na teritoriji Grada zasniva se na potpisanom Sporazumu o zajedničkoj izgradnji EEO između Direkcije i Elektrovojvodine,koji je u tabelarnom pregledu definisao potrebe i Grada i EV .Sporazum je potpisan 2006.godine sa spiskom potrebnih EEO u tom trenutku a 2007. i 2008.godine spisak je proširen novim objektima u skladu sa potrebama.
Od ukupnog broja EEO iz sporazuma dosad je izgrađeno oko 70% , a u pripremi je i dokumentacija za izgradnju još oko 20% objekata na različitim lokacijama u gradu.

Izgrađeni EEO u toku 2012.godini :

1.VN kabl za napajanje radnog kompleksa ISCO i MECAPLAST
2.VN kabl između TS’’Nova toplana’’ i RTS-83 u ul.Petra Drapšina
3.TS 2x630kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na magistrali kod ulice dr.Zorana Kamenkovića
4.Javno osvetljenje stambenog naselja’’Berbersko 2’’

Dokumentacija u pripremi za izgradnju :

1.TS 630kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na uglu ul.Toše Jovanovića i Koče Kolarova
2.STS 250kVA 20/0,4kV sa nadzemnom mrežom VN i NN u Ečki
3.TS 630kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na lokalitetu ’’Peskara’’
4.TS 630kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na lokalitetu Magistrala kod ulice Cara Dušana
5.TS 630kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na lokalitetu ’’iza Titelske’’
6.STS 250kVA 20/0,4kV sa nadzemnom mrežom NN i priključnim VN kablom na Melenačkom putu iza kružne raskrsnice
7.STS 250kVA 20/0,4kV sa pripadajućim VN i NN kablovima na lokalitetu ’’Marjanov brod’’
8.Javno osvetljenje radne zone ’’Bagljaš aerodrom’’
9.Javno osvetljenje radne zone ’’Jugoistok’’
10.Javno osvetljenje dela ulice Pere Dobrinović