Reference

PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA URAĐENIH U PERIODU 1966. – 2009. GODINA

Spisak urađenih prostornih i urbanističkih planova u J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ – Odeljenje za prostorno i urbanističko planiranje, u periodu 1966-2009.god.
Prostorni planovi
Prostorni plan opštine Novi Kneževac - 1974 god.
Prostorni plan opštine Zrenjanin – 1987 god.
Izmene i dopune Prostornog plana opštine Zrenjanin – 1992 god.
Prostorni plan područja posebne namene “Carska bara” – analitičko-dokumentaciona osnova 1991god.
Prostorni plan grada Zrenjanina – 2011.god.
Generalni planovi za grad Zrenjanin
Generalni urbanistički plan grada Zrenjanina – 1973 god.
Generalni urbanistički plan grada Zrenjanina – 1983 god.
Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plan grada Zrenjanina – 1992 god.
Generalni plan grada Zrenjanina – 1999 god.
Generalni plan grada Zrenjanina 2006-2026 god. -2007god.
Odluka o usklađivanju generalnog plana Zrenjanina 2006-2026 sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji -2009.god.

Spisak urbanističke dokumentacije koje je uradila Direkcija za izrgradnju i uređenje grada Zrenjanina za opštinu Novi Bečej
1 GUP naselja Novi Bečej
2 DUP Novi Bečej – centar –
3 DUP obilazni put oko Novog Bečeja - Obilaznica
4 DUP Novi Bečej - radne zone
5 DUP Novi Bečej - "Žitorodukt"
6 DUP Novi Bečej - brodogradilište
7 DUP Novi Bečej - hladnjača i klanica
8 DUP blokova 47 i 48 Novi Bečej
9 DUP Novi Bečej - "Mašinoinvest"
10 DUP stambenog bloka 136 u Novom Bečeju
11 GUP naselja Kumane
12 DUP naselja Kumane - centar
13 GUP naselja Novo Miloševo
14 DUP Novo Miloševo - centar

Spisak urbanističke dokumentacije koje je uradila Direkcija za izrgradnju i uređenje grada Zrenjanina za druge opštine
1. Generalni plan Žitišta – 2004.god.
2. DUP Žitište – centar
3. Urbanistički plan naselja Barande
4. DUP Barande – centar
5. Urbanistički plan naselja Sefkerin
6. Urbanistički plan naselja Sakule
7. DUP Sakule – centar
8. Regulacioni plan naselja Srpska Crnja
9. Plan detaljne regulacije metanolsko-sirćetnog kompleksa u Kikindi -2005.god.
10. Plan detaljne regulacije benzinske pumpe “Vršac-1” u Vršcu -2006.god.
11. Plan detaljne regulacije benzinske pumpe “Vršac-2” u Vršcu -2006.god.
12. Plan detaljne regulacije fabričkog kompleksa “Livnica – Cimos” u Kikindi -2007.god.
13. Plan detaljne regulacije fabričkog kompleksa D.O.O. “LE BELIER KIKINDA” -2007.god.
14. Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom na autoputu E-70 desno, Šid – 2005.god.
15. Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom na autoputu E-70 levo, Šid -2005.god.
16. Plan detaljne regulacije fabričkog kompleksa “FAM” u Sečnju -2005.god.

Spisak urbanističke dokumentacije koje je uradila Direkcija za izrgradnju i uređenje grada Zrenjanina za opštinu Zrenjanin

1. Urbanistički plan MZ Mihajlovo - 1987 god.
2. Urbanistički plan MZPerlez -1987 god.
3. Urbanistički plan MZČenta -1987 god.
4. Urbanistički plan MZBanatski Despotovac -1987 god
5. Urbanistički plan MZKnićanin-1987 god
6. Urbanistički plan MZTaraš-1987 god
7. Urbanistički plan MZFarkaždin-1988 god
8. Urbanistički plan MZBelo Blato-1988 god
9. Urbanistički plan MZBotoš-1988 god
10. Urbanistički plan MZLukino Selo-1988 god
11. Urbanistički plan MZOrlovat-1988 god
12. Urbanistički plan MZTomaševac-1988 god
13. Urbanistički plan MZAradac-1991 god
14. Urbanistički plan MZLazarevo-1991 god
15. Urbanistički plan MZStajićevo-1991 god
16. Urbanistički plan MZLukićevo-1991 god
17. Urbanistički plan MZKlek-1991 god
18. Urbanistički plan MZZlatica-1991 god
19. Urbanistički plan MZElemir-1993 god
20. Urbanistički plan MZEčka-1993 god
21. Urbanistički plan MZMelenci-1993 god
22. Regulacioni plan naselja Jankov Most – 2002 god.


1966.godina
DUP -Stambeno naselje “Boris Kidrič”
DUP -Stambeno naselje “Ruža Šulman”
DUP -Stambeno naselje “Mala Amerika”

1967.godina

DUP -Sportsko rekreacioni centar “Karađorđev trg”

1968.godina

DUP -Stambeno naselje “Iza Kočine ulice”
DUP -Memorijalni park na “Bagljašu”
DUP -Stambeno naselje “Iza Uljare”
DUP -“Iza uljare II” (Baranjska ulica)
DUP -Stambeno naselje “Bagljaš”
DUP -Stambeno naselje “Mužlja I i II”
DUP -Potez uz Magistralu – “Bagljaš”
DUP -Stambeno naselje “Iza Pančevačke ulice”
DUP -Stambeni blok “D-2”

1969.godine
DUP -IPK “S. Mihalj” Fabrika ulja “2.Oktobar”
DUIP -Stambeno naselje Sarajevska ul.
DUP -Stambeno naselje “Bagljaš 69”
DUP -Kompleks Fabrike “Šinvoz”
1970.godina

DUP -Kompleks industrije piva, alkohola i dr.
DUP -Stambeni blok “D-2”
DUP -Stambeno naselje “Hajduk Veljko II”
DUP -Stambeno naselje “Kraljević Marko”
DUP -Stambeno naselje “Iza Uljare III”
DUP -Stambenonaselje “Nikola Tesla”
DUP -Kompleks preduzeća “Elektrovojvodina”
DUP -Sportsko rekreacioni centar na Motelu
DUP -Kompleks Fabrike “Sloga”
DUP -Komunalno preduzeće “Gradska čistoća”
DUP -Stambeni blok “D-3”
DUP -Stambeno naselje “D-1 A”
Naseljeno mesto Melenci
DUP -Centar naseljenog mesta Melenci
DUP -“Južni reonski centar”
DUP -Park “Mladosti”
DUP -Trgovinsko preduzeća “Tekstil”
DUP -Glavna saobraćajnica “Magistrala”
DUP -Autobuska stanica i zanatski centar
DUP -Fabrika mernih transformatora “Minel”
1971.godina
DUP kompleksa Centralna pijaca
DUP Razmeštaja trafostanica
DUP stambenog naselja “Karađorđev trg”
DUP stambenog naselja “Mala Amerika”
DUP stambenog bloka “Niška ulica”
1972.godina
DUP kompleksa Preduzeća “Remont”
DUP kompleksa Fabrike “Šinvoz”
DUP kompleksa tvornice tuljaka “Begej”
DUP stambenog bloka “D-4”
DUP Banatske ulice
DUP stambenog kompleksa ul. Đure Jakšića
DUP stambenog bloka “Vrbaska” Mužlja
DUP Osnovna škola “Žarko Zrenjanin”
1973.godina
DUP stambeno naselje “Boris Kidrič”
DUP “Staro jezgro Zrenjanina”
Naseljeno mesto Ečka-Ečka
DUP Potez uz magistralu Bagljaš
DUP fabrike čarapa “Udarnik”
DUP bolnice za tubetkulozu pluća i plućne bolesti
DUP kompleksa GIK “Banat”
DUP stambenog bloka “Mužlja D”
DUP Centar II – Zrenjanin
DUP kompleksa preduzeća otpacima “Otpad”
1974.godina
DUP fabrike ulja i biljnih masti IPK “Servo Mihalj”
DUP“Nafta gas” RJ “Montaža” Zrenjanin
DUP kompleksa fabrike obuće “Nada”
DUP stambenog bloka “Prvomajska” Zrenjanin
DUP Autobuske stanice
DUP Sportsko rekreacioni centar “Jug” Zrenjanin
DUP “Mlekoprodukt” IPK “Servo Mihalj”
DUP “Žitoprodukt” IPK “Servo Mihalj”
DUP “Nafta gas” OOUT “Bzšenje” OOUR “Građevinski radovi”
1975.godina
Naseljeno mesto Elemir-Elemir
DUP stambenog kompleksa “Kaštel” Elemir
DUP kompleksa Industrije nameštaja “Žarko Zrenjanin”
DUP kompleksa OOUR “Gasovod” i RO “Montaža”
DUP stambenog naselja “Bagljaš vinogradi”
DUP stambeni blok “Baranjska” Zrenjanin
DUP Deponije i skladišta Zrenjanin
DUP kompleksa “Saobraćajna milicija”
1976.godina
DUP “Nafta gas” OOUR “Građevinski radovi”
DUP kompleksa “Rafinerija gasa” Elemir
1977.godina
DUP stambenog bloka “Zeleno polje” Zrenjanin
DUP “Stari žitni trg” Zrenjanin
DUP stambenog bloka “Zoran Nićetin” Zrenjanin
DUP stambenog bloka “Koča Kolarov”
1978.godina
DUP kompleksa ind. tepiha “Proleter”
DUP kompleksa Ciglane “Neimar-Pogon II”
DUP Elemirski drum – Zrenjanin
DUP “Bagljaš spomenik” Zrenjanin
DUP “Bagljaš vinogradi II” Zrenjanin
DUP izmene i dopune “Bagljaš vinogradi”
DUP stambenog bloka “Feješ Klara” Mužlja
DUP kompleksa punionice propan-butana Elemir
1979.godina
DUP “Bagljaš 79” Zrenjanin
DUP “Nafta gas” OOUR “Mašinska radionica”
DUP kompleksa “Rusanda” Melenci
1980.godina
Izmena i dopuna Odluke o DUP stambenog naselja “Ruža Šulman” Zrenjanin
DUP Kompleksa “Otpad”-a Zrenjanin
DUP Kompleksa radne organizacije u osnivanju “Termoelektrana-Toplana” Zrenjanin
1981.godina
Poseban urbanistički projekat sportskog aerodroma Aerokluba “Žarko Zrenjanin” – Zrenjanin
DUP Kompleksa IPK “Servo Mihalj” – Zrenjanin
DUP Kompleksa “Metal-progres” Fabrika mašina, motornih delova, utenzilija i liva Zrenjanin
Odluka o smernicama za prostorno uređenje atara k.o. Perlez i k.o. Knićanin
Poseban urbanistički projekat kompleksa “Čenćanska jezera”
DUP Stambenog bloka “D-5” u Zrenjaninu
Urbanističkom projektu Fabrike sintetičkog kaučuka
Poseban urbanistički projekat kompleksa Brodogradilište “Begej” u Zrenjaninu
DUP Kompleksa lokomotivskog depoa u Zrenjaninu
izmeni i dopuni Odluke o DUP Kompleksa IPK “Servo Mihalj” pogon Fabrika ulja “2.Oktobar” Zrenjanin
Odluka o smernicama za prostorno uređenje atara k.o. Čenta, k.o. Orlovat II i k.o. Idvor II
1982godina
Detaljni urbanistički plan kompleksa Fabrike koža “Toza” i zaštite radionice “DES” Zrenjanin
DUP Kompleksa “Naftagas” OOUR “Građevinski radovi” – Zrenjanin
Odluka o prestanku važenja Odluke o DUP Kompleksa “OTPAD” u Zrenjaninu
Poseban urbanistički projekat “Sirovina- Banat” – Zrenjanin
DUP zajedničkog kompleksa male privrede za “Aranžer”, “Staklobanat”, “Mladost”, OOUR “Jedinstvo” i Radnu zajednicu “Kontejneri” u sastavu GRO”Pionir” Zrenjanin
Izmene i dopune DUP-a Kompleksa “Naftagas” OOUR za održavanje objekata za naftu i gas “Održavanje” u Zrenjaninu

1983.godina
DUP Kompleksa skladište i radionica za potrebe PTT Saobraćaja “Zrenjanin” u Zrenjaninu
DUP “Uz magistralu” u Zrenjaninu
DUP Begejske petlje “Jezero” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a “Hajduk Veljko II” u Zrenjaninu
DUP kompleksa skladišta TOZD “Lesnine” u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja “Gradnulica guvno” u Zrenjaninu

1984 godina
DUP stambenog naselja “Zeleno polje II” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a stambenog naselja “Bagljaš vinogradi II” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a stambenog naselja “Bagljaš spomenik” u Zrenjaninu
DUP kompleksa Meteorološke službe u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja “Brankovan” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a stambenog naselja “Zeleno polje” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a stambenog naselja “Zoran Nićetin” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a kompleksa “Mlekoprodukt” u Zrenjaninu
DUP kompleksa prodajnog skladišta za građevinski materijal RO “Ogrev” u Zrenjaninu

1985.godina
DUP Spomen obeležja “Salaš Žarka Turinskog” u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja “Putnikovo” u Zrenjaninu
DUP kompleksa Industrije ulja Fabrike “BI-MA” u Zrenjaninu
DUP individualnog stambenog naselja “Severno od Kočine” u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja “Šumica uz rasadnik” u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja “Iza uljare III-85” u Zrenjaninu
DUP kompleksa Doma za odrasla lica “Mila Kolarov” u Zrenjaninu

1986.godina
DUP kompleksa SOUR"Tekstind" RO "Sloga"
DUP kompleksa individualnog stanovanja "Vranjevačka" u Zrenjaninu
Izmena DUP-a kompleksa Industrije piva u Zrenjaninu
DUP kompleksa farme krava RO "Zrenjanin" OOUR "Klek"
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa "Elektrovojvodina" u Zrenjaninu
DUP radnog kompleksa RO "23.Oktobar" Novi Sad OOUR "Metali" posl. jedinica Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa "Rafinerija gasa" u Elemiru
DUP »Nafta-gas« »Skladište 5« u Elemiru
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa "Nafta gas" OOUR "Održavanje" u Zrenjaninu
DUP kompleksa skladišta RO "Tekstil" – "Prehrana" i "Centroduvan"
DUP kompleksa Mašinske radionice RO "Srednji banat" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat kompleksa "Novo groblje" u Zrenjaninu
1987.godina do 3.10.1987.godine

DUP “Nafta-gas” OOUR “Srednji banat” gasno polje Banatski Dvor
DUP kompleksa "Jugokoža" stovarište Zrenjanin
DUP kompleksa RO "Sloga" u Zrenjaninu
DUP RO "Naš dom" u ul. Koče Kolarova u Zrenjaninu
DUP RO "Naš dom" u ul. Miletićevoj u Zrenjaninu
DUP kompleksa RP RO Pristanište i osnivanju Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa preduzeća "Remont" u Zrenjaninu
DUP kompleksa proizvodnih pogona OOUR "Tehnoguma" u Zrenjaninu

1987. – 1988.godina
DUP stambenog naselja "Čarnojevićeva" u Zrenjaninu
DUP Sportsko-rekreacionog centra "Bagljaš" u Zrenjaninu
DUP kompleksa Duvanske industrije u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja "Uz Drvarsku" u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja "Berbersko" u Zrenjaninu
1988.godina
DUP kompleksa postrojenja za prečišćavanje pitke
vode sa distributivnim pogonom u Zrenjaninu
DUP "Bagljaš-trafostanica" u Zrenjaninu
DUP kompleksa Opšte bolnice "Đorđe Joanović" u Zrenjaninu
Urbanistički plan Nastavnog centra za ONO i DSZ u Zrenjaninu
Urbanistički plan "Slivovi starog Begeja" u Zrenjaninu
DUP kompleksa naftno polje "Zrenjanin"
1989.godina
DUP radnog kompleksa OOUR "Bratstvo"
Odluka o prestanku važenja DUP-a kompleksa skladišta za građevinski materijal TOZD "Lesnina" Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a "Žitoprodukt"
DUP individualno stanovanje "Šumica 89" u Zrenjaninu
DUP individualnog stanovanja "Bečejska" u Mužlji
DUP prodajnog kompleksa "Lesnina" u Zrenjaninu
DUP kompleksa RO "Medivet" u Melencima
1990 godina
DUP stambenog bloka u Lazarevu
DUP kompleksa RO "Staklobanat" u Zrenjaninu
DUP stambenih blokova 13, 14, 24, 25, 26 i 27 u Kleku
DUP kompleksa "Železnička stanica" – Zrenjanin fabrika
DUP "Mala privreda" u Zrenjaninu
DUP "Mužlja – unutrašnji salaši
DUP stambenog bloka "Vidakovićeva" u Zrenjaninu
DUP "Poligon za obuku vozača" u Zrenjaninu
DUP "Deponija za odlaganje čvrstih tehnoloških
otpadaka Fabrike šećera i smeća naseljenog mesta Stajićevo
Izmena i dopuna odluke o GUP-u grada Zrenjanina
DUP kompleksa "Proširenje Temišvarskog groblja" u Zrenjaninu
DUP stambenog bloka "Mužlja-peskara"
DUP kompleksa Srednje poljoprivredne škole
"Servo Mihalj" u Zrenjaninu
DUP stambenog bloka "29. Novembar" u Zrenjaninu
DUP stambenog bloka "Bosanska" u Zrenjaninu
DUP "Aradački red" Elemir
DUP MZ Elemir "Centar"
1991.godina
DUP "Obilaznica Severni polukrug" – Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa individualnog
stanovanja "Vranjevačka" – Zrenjanin
Odluka o sprovođenju plana MZ Klek do 2010.godine
DUP "Deo centra" Klek
DUP stambenog bloka 57 u Ečki
DUP ribnjak "Siget" Čenta
DUP naftnog nalazišta "Rusanda" Melenci
DUP stambenog bloka 17 u Lazarevu
Urbanistički plan MZ Zlatica do 2010.godine
DUP "Blok 37" u Elemiru
DUP Rekreacionog centra "Tisa"
DUP "Benzinska pumpa" Melenci
DUP stambenih blokova 22 i 23 u Kleku
DUP sportsko rekreacionog centra "Gradnulica"
DUP proizvodnog kompleksa "PE-MONT-GAS" u Zrenjaninu
DUP kompleksa osnovne škole "Dr. A. Sabovljev" u Ečki
DUP benzinske pumpe kod Ečke
1992.godina
DUP centra MZ Čenta
DUP proizvodno poljoprivrednog kompleksa u Lazarevu
DUP centra MZ Zlatica
Izmena i dopuna DUP-a stambenog naselja "Uz Drvarsku ulicu" u Zrenjaninu
DUP postavljanja kioska i manjih montažnih objekata u gradu Zrenjaninu
DUP Benzinske pumpe "Bagljaš" u Zrenjaninu
Izmena i dopuna DUP-a "Potez uz magistralu Bagljaš" deo "Bagljaš centar" u Zrenjaninu
DUP stambenog bloka "Klajnova bara" u Zrenjaninu
DUP benzinska pumpa "Beograd" u Zrenjaninu
DUP benzinska pumpa "Novi Sad" u Zrenjaninu
DUP "Auto-servis sa prateić sadržajima" u Zrenjaninu
DUP Centar – Lazarevo
DUP Trafostanica 110/20 kw Perlez
DUP nastavnog centra iz opštenarodne odbrane I društvene samozaštite u Zrenjaninu (izmene i dopune)
Prestanak važenja odluke o DUP-u kompleksa proizvodnih pogona RO "Sloga" u sastavu SOUR "Tekstind" u Zrenjaninu
DUP "Auto-servis" sa pratećim sadržajima u Zrenjaninu
DUP "Centar" – Lazarevo
DUP "Trafostanice 110/20 kv Perlez" – Elektrovojvodina Novi Sad
Izmena i dopuna DUP-a nastavnog centra iz ONO i DSZ u Zrenjaninu
DUP "Agrovojvodina-mehanizacija" u Zrenjaninu
DUP stovarišta građevinskog materijala "Mitro-sklad" – Ečka
DUP radnog kompleksa "Staklobanat", "Udarnik" i "Laleks" u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja "Berbersko" u Zrenjaninu
DUP kompleksa otpadnih voda
Fabrika šećera "Zrenjanin" u Zrenjaninu
DUP "Centralna pijaca" u Zrenjaninu
DUP proizvodno poslovnog kompleksa PP "Jole" export-import u Zrenjaninu
DUP skladišta građevinskog materijala "Drajkkop" – Čenta
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa "Lesnina" – poslovni centar Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a kompleksa kombinata "Servo Mihalj"
- Fabrika šećera "Zrenjanin" – Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a "Servo Mihalj" – "IPOK" za potrebe
industrije ulja "Dijamant" – Zrenjanin
Izmena i dopuna DUP-a "Begejska petlja – jezera" – Zrenjanin
DUP Centra naselja Melenci
Izmena i dopuna DUP-a "Šumica 88" – Zrenjanin
Izmena i dopuna GUP-a grada Zrenjanina do 2010.godine
DUP radnog kompleksa "Novi otpad" Zrenjanin
DUP prodajnog kompleksa PP "Medina" Zrenjanin
DUP prodajnog kompleksa PP "Ljiljak" i PP "Simo-promet" Zrenjanin
DUP prodajno-proizvodnog kompleksa PP "Multi-flex company" u Zrenjaninu

1993.godina

DUP proizvodno-poslovnog kompleksa "Panonia-export-import" Zrenjanin
DUP proizvodno-poslovnog kompleksa za preradu kamena sa izmenom i
dopunom DUP-a "23. Oktobar – Metali" JP Zrenjanin
DUP radnog kompleksa mešovitog preduzeća "ABS" u Zrenjaninu
Izmena i dopuna DUP-a proizvodno-poslovnog kompleksa
"PE-MONT-GAS" – Zrenjanin
DUP Fabrike sokova, bezalkoholnih i alkoholnih bića – PP " Vizija"-Zrenjanin
DUP kompleksa "AA EXPORT-IMPORT" Zrenjanin
UP MZ "Elemir" do 2010.godine
UP MZ "Ečka" do 2010.godine
UP MZ "Melenci" do 2010.godine
DUP "Benzinske pumpe Klek" u Zrenjaninu
DUP PP "Nevena" u Zrenjaninu
DUP Proizvodno-skladišnog kompleksa "Tehnooprema" Zrenjanin
DUP stambenog bloka "Feješ Klara III" u Zrenjaninu
DUP "Autoservis" u Zrenjaninu
DUP kompleksa PP "Banat biro" Zrenjanin
DUP benzinske pumpe sa pratećim sadržajima i skladišnim
prostorom "Čik-komerc" Zrenjanin
DUP proizvodno poslovnog kompleksa PP "Garbo" Zrenjanin
DUP benzinske pumpe sa pratećim sadržajima skladišnim
prostorima i mlinom u Elemiru
DUP kompleksa "Simopromet" – export-import u Mužlji
DUP stambenog naselja "Iza Nikole Tesle" u Zrenjaninu
DUP kompleksa benzinske pumpe "Bagljaš" – Zrenjanin
DUP kompleksa PP "Unikom – Velkom" u Zrenjaninu
DUP kompleksa za trgovinu i zanatske usluge "Krajina" – Zrenjanin
DUP DP za proizvodnju cigle "Reljin Slavko" – Perlez
Izmena i dopuna DUP-a "Obilaznica – Severni polukrug" u Zrenjaninu
DUP kompleksa "Plinska tehnika – Popović" u Zrenjaninu
DUP "Ogledne stanice" Duvanske industrije u Zrenjaninu
DUP kompleksa automehaničarske radionice "Radionica" u Zrenjaninu
DUP kompleksa "Građevinski radovi" u Zrenjaninu
Izmena i dopuna dela DUP-a "Rusanda" – Sportsko rekreaciona zona
"Rusanda-Agrovet" – Melenci
DUP proizvodnog kompleksa "Bata komerc" u Zrenjaninu
DUP kompleksa PP "Electric" i DP "Uni-press" u Zrenjaninu

1994 godina
DUP trgovinskog preduzeća "LZ Comerc" – Zrenjanin
DUP stambenog naselja "Titelska" u Zrenjaninu
DUP privatno građ. pred. "Trivičević" – Zrenjanin
DUP kompleksa PP "Kripton" u Zrenjaninu
DUP benzinske pumpe "Progres" u Zrenjaninu
DUP kompleksa PP "Univerzal-lux" u Zrenjaninu
DUP kompleksa ZZ "Matica" – Botoš
DUP stambenog naselja "Birčanska-Čičina" u lukićevu
DUP "Groblje Mužlja" sa izmenama i dopunama dela
DUP-a "Mužlja unutrašnji salaši"
DUP kompleksa za promet, transport, smeštaj i sevisiranje
teretnih vozila u Zrenjaninu
DUP PTP "Bubalo" u Zrenjaninu
DUP PP "Vujić" – Valjevo
DUP stambenog bloka "Pera Dobrinović" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat kompleksa "Hipodrom" u Melencima
Regulacioni plan "Bagljaš 76 – 77" u Zrenjaninu

1995 godina
DUP kompleksa PP”Teksmel” – Zrenjanin
DUP sportsko-rekreacionog centra “Peskara” – Zrenjanin
Izmene i dopune DUP “Gradska čistoća i DUP nastavnog centra za ONO i DSZ
Iizmene i dopune Urbanističkog projekta dela stambenog naselja “Putnikovo”
Izmene i dopune dela Urbanističkog projekta “Staro jezgro” Zrenjanin – Trg Slobode u Zrenjaninu DUP TTP “Ćirkom” – Zrenjanin
DUP Aerodroma “Zrenjanin – Ečka”
Izmene i dopune DUP proizvodno-poljoprivrednog kompleksa u Lazarevu
Izmene i dopune DUP “Centralna pijaca” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP postavljanja kioska i manjih montažnih objekata u gradu
DUP “Panonija EKS-IM” u Zrenjaninu
Izmene i dopune DUP-a naftnog nalazišta "Rusanda" – Melenci
DUP kompleksa DOO "Nineks" u Zrenjaninu
Izmene i dopune Urbanističkog plana mesne zajednice Klek
DUP stambenog naselja “Rovinjska” u Zrenjaninu
DUP stambenog bloka “Berbersko 2” u Zrenjaninu
DUP stambenog naselja "2. Oktobar" u Kleku

1996 godine
DUP DD"Udarnik"
Urbanistički projekat dela "Centra naselja Lazarevo" u Lazarevu
Izmene i dopune Urbanističkog projekta dela stambenog naselja . "Bagljaš spomenik" u Zrenjaninu
DUP "Termika" – Zrenjanin
Izmene i dopune DUP postavljanja manjih montažnih objekata u gradu Zrenjaninu Urbanistički projekat stambenog naselja "Bagljaš 69" i Sportsko-rekreativnog centra "Bagljaš" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat radnog kompleksa "NIS-GAS" RJ "Tečni gas" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat stambenog naselja "Berbersko" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat drugo proširenje "Temišvarskog groblja" u Zrenjaninu
Izmene i dopune Urbanističkog projekta dela stambenog naselja "Bagljaš 69" za ulicu Meše Selimovića u Zrenjaninu
Urbanistički projekat dela starog jezgra Zrenjanina
Urbanistički projekat kompleksa “Unikonzum”
1997 godina

Urbanistički projekat "Novo groblje" u Zrenjaninu
Urbanistički projekat "ZIP" Industrija piva u Zrenjaninu
Urbanistički projekat stambenih blokova 16, 17, 18, 19, 32, 33 i 34 u Knićaninu Urbanistički projekat radnog kompleksa Aerokluba "Žarko Zrenjanin" – Zrenjanin Urbanistički projekat “Hipodrom” u Melencima
Regulacioni plan "Bagljaš 76 – 77" u Zrenjanin
Urbanistički projekat benzinske pumpe "Progres" u Zrenjaninu
1998 godina

Urbanistički projekat DP “Autoprevoz” – Zrenjanin
Urbanistički projekat kompleksa aerodroma “Ečka –Zrenjanin” za mešoviti saobraćaj
Izmene i dopune Urbanističkog projekta stambenog naselja “Beigadira Ristića” blok C u Zrenjaninu
1999 godine

Izmene i dopune Urbanističkog projekta “Bagljaš – Centar” – Zrenjanin
Urbanistički projekat “29 Novembar” u Zrenjaninu
Urbanistički projekat kioska i manjih montažnih objekata
Urbanistički projekat “Berbersko I – ABC” u Zrenjaninu
2001 godina
Urbanistički projekat benzinske pumpe “Gas station” u Zrenjaninu
Urbanistički projekat stambenog naselja “Baranjska 2” u Zrenjaninu
Izmene i dopune Urbanističkog projekta sportsko-rekreacionog centra “Bagljaš” (PP “Fides”) u Zrenjaninu
Urbanistički projekat kompleksa ukrsnice Orlovat – stajalište- Orlovat
Urbanistički projekat kompleksa MD “Tegum” u Zrenjaninu
Urbanistički projekat kompleksa “Mala privreda” – Prvomajska u Zrenjaninu
Urbanistički projekat sportsko-rekreacionog centra “Karađorđev trg” u Zrenjaninu
Urbanistički projekat «Centar za prihvatanje i privremeno zbrinjavanje pasa lutalica» u Zrenjanin
2002 godine
Urbanistički projekat «Fiat – servis Đukić»
Urbanistički projekat ribnjaka «Klek» u Kleku
Urbanistički projekat «Dunav centar» u Zrenjaninu
Urbanistički projekat «groblje – Zlatica» u Zlatici
Regulacioni plan naselja Jankov Most
Regulacioni plan dela naselja «ulica Brigadira Ristića – blok E» u Zrenjaninu

2003 godine
Plan detaljne regulacije dela radne zone 7 »Bagljaš-aerodrom«
Plan detaljne regulacije kompleksa »Centralna pijaca« u Zrenjaninu
Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji

2004 godine
Plan detaljne regulacije dela radne zone 7 »Bagljaš-aerodrom« (izmene i dopune)
Plan detaljne regulacije centra Zrenjanin
Plan detaljne regulacije «Naftagas-Babatovo» Elemir

2006 godine
Plan detaljne regulacije radne zone „Jugoistok I“, Zrenjanin


2007 godine
Plan detaljne regulacije „Jezero2“
Plan detaljne regulacije radnog kompleksa „Bomex 4M“
Plan detaljne regulacije gasno kondeznog ležišta „Melenci –Duboko“

2008 godine
Plan detaljne regulacije radne zone „Severozapad-Elemir“
Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila »Mobipetrol«, Perlez
2009 godine

Plan detaljne regulacije radnog kompleksa AD „Dijamant“
Plan detaljne regulacije turističkog komleksa „Zlatne zore“; Perlez
Plan detaljne regulacije „Asfaltna baza Zrenjanin-Klek“
Plan detaljne regulacije koridora lokalnog puta Zrenjanin-Lukino Selo
Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom
„Mobipetrol“
2010 godine

Plan detaljne regulacije obilaznog puta oko Zrenjanina „Obilaznica“

2011 godine

Plana detaljne regulacije fabričkog kompleksa sintetičkog kaučuka u Elemiru
Prostorni plan grada Zrenjanina

2012 godine
Plan detaljne regulacije poslovnog kompleksa ''SUPERNOVA – MTK BEG 01''
Plan detaljne regulacije prostorne celine 2 „Mala Amerika“